SE | EN

ATG

EN BERÄTTELSE SOM DRIVS AV
OBEVEKLIGT KUNDFOKUS OCH KUNDVÄRDE 

ATG Lanka (Pvt) Limited (tidigare John Ward Ceylon (Private) Ltd
–”JWC”) är ett privat företag som grundades 1992 i Sri Lanka.
Företaget är idag en global aktör med verksamhet på flera kontinenter
och i flera länder.
ATG® är fokuserat på innovation och kvalitet. Företaget utformar,
utvecklar och tillverkar handskar som förbättrar prestandan hos
vårt mest sofistikerade arbetsredskap – handen.

ETT HELT INTEGRERAT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

ATG® kontrollerar alla delar av tillverkningen.
Från tvinning av garn, stickning, beläggning till
slutförande och packning. Att vara en helt integrerad tillverkare
hjälper oss i utvecklingen och övergången av produkter från
laboratoriekoncept till färdig produktion.
Vår produktion sker i enlighet med ISO 9001-standarder för att
säkerställa tillverkningsprocessen, vilket gör det möjligt för oss
att säkerställa att vi tillverkar handskar av hög kvalitet, varje gång.
Vi lägger inte ut en enda del av våra produkter på entreprenad.
Vi driver flera tillverkningsanläggningar i Sri Lanka och har fler
än 4 000 anställda.

NÄR DET GÄLLER KVALITET
LÄMNAS INGET ÅT SLUMPEN

Vår FoU-avdelning fokuserar på att utveckla våra teknologiplattformar i
motsats till enskilda handskar. Detta tillvägagångssätt låter oss lösa kundens
behov och sedan kombinera de nödvändiga teknologiplattformarna. Genom
detta tillvägagångssätt kan vi producera innovativa, kategoriledande
handskar som förbättrar användareupplevelsen.

TROLIGEN DEN MEST HUDVÄNLIGA
HANDSKEN PÅ JORDEN

Alla våra handskar har certifierats som hudvänliga av Skin
Health Alliance. De tvättas innan de packas så de garanterat är
rena och fräscha då du tar dem ur förpackningen och garanterat
uppfyller renlighetskraven i certifieringen från Oeko-Tex®.
Alla råmaterial som används vid tillverkningen av våra handskar
uppfyller kraven i REACH och inga av våra produkter innehåller
några skadliga ämnen (SVHC).